Savanorystė, savanoriška veikla (voluntariatas) – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui. Žmogus, kurio pagrindinis tikslas – padėti kitiems, siekti visuomeninės naudos, bet ne asmeninės, vadinamas savanoriu. Įvairiose valstybėse savanorystės paplitimas yra skirtingo lygio, o ir pats savanorystės suvokimas iš dalies skiriasi. Savanorystė ypatingai svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų sukuriamas vidaus produktas, suteikiamos žinios asmenims, atliekamas kultūrinis švietimas ir pan.
         Asmenys, skiriantys dalį savo laiko sunkiai sergantiems pacientams, neimant už tai atlygio, siekiant asmeninio tobulėjimo, naujos patirties įgijimo bei dvasinės naudos – tai savanoriai, kurie mūsų įstaigoje yra kaip vienas iš didžiausių turtų. Savanorių turime nuo pat ligoninės įsikūrimo pradžios, tačiau paskutiniais metais jų skaičius ženkliai padidėjo. Į veiklą mielai įsitraukia pavieniai asmenys, moksleivių, studentų grupelės, bendruomenės nariai ar organizacijos, tokios kaip pilietiškai aktyvaus jaunimo organizacija „Baltai juoda“, Paliamono bendruomenė, Petrašiūnų bendruomenė, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai, VDU teologijos fakulteto studentai, Jėzuitų vienuolyno naujokai, Kunigų seminarijos seminaristai, būsimi nuolatiniai diakonai, Kauno Rotary klubas su Violeta Bakutiene, kineziterapijos studentai, bendrosios praktikos slaugytojos ar slaugytojų padėjėjos, kirpėja ir kt.
          Savanoriai, pagal savo galimybes – kasdien, keletą kartų / kartą savaitėje / kartą per mėnesį – dalyvauja ligoninės veikloje:

  • bendrauja su sunkiai sergančiaisiais, neapsitarnaujančiais, pirmenybę teikdami vienišiems bei paliatyviesiems ligoniams;
  • organizuoja ligonių tarpusavio pokalbių, dvasinio palydėjimo grupeles;
  • organizuoja šventes, skirtas svarbiausioms metų šventėms paminėti: Valentino dienai, Kovo 8-osios dienai, Motino dienai, Kūčių vakarienė, Kalėdų belaukiant, Pasaulinei ligonių dienai paminėti ir pan.;
  • organizuoja koncertus, popietes prie arbatos, pageidavimo dainų koncertus, piešimo terapiją, muzikos terapiją;
  • stengiasi ligonių kasdienybę praskaidrinti maloniomis smulkmenomis: atvirutėmis, balionais, gėlėmis, rankdarbiais, numegztomis šiltomis kojinėmis;
  • rašo straipsnius apie ligonės veiklą ir čia slaugomų ligonių ar jų šeimų situacijas;
  • padeda tvarkyti ligoninės aplinką, patalpas;
  • teikia medicinines (su atitinkamų specialistų priežiūra), kirpimo, siuvimo paslaugas;
  • ir pan.

Mūsų savanoriai - tai asmenys ar grupės empatiškų, sąžiningų, nuoširdžių, kūrybingų ir iniciatyvių žmonių, gebančių bendrauti su sunkiai sergančiais ligoniais, juos išklausyti, sutelkti bendrai veiklai, randantys šiltą, atjaučiantį žodį kiekvienam sunkią negalią turinčiam žmogui ir jaučiantys poreikį jiems padėti. Savanorių dalyvavimas ligoninės veikloje, mažina pacientų vienišumo, kančios jausmą ir suteikia jų kasdienybei džiaugsmo. Jų veikla prisideda prie slaugomų ligonių gyvenimo kokybės gerinimo.
           Džiaugiamės, kad mes juos turime ir esame visuomet pasiruošę susipažinti su naujais asmenimis, norinčiais tapti mūsų savanoriais.

Savanoriai priimami į VšĮ Kauno slaugos ligoninę savanoriškai veiklai, vadovaujantis galiojančia "Savanoriškos veiklos atlikimo VšĮ Kauno slaugos ligoninėje tvarka" (paspausti ant nuorodos).

 

Savanoriška veikla