Sanglaudos fondas

VšĮ Kauno slaugos ligoninė 2010 m. gruodžio 29 d. pasirašė projekto “VšĮ Kauno slaugos ligoninės renovacija ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra“, projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-01-077, trišalę finansavimo ir administravimo sutartį.
            Projektas vykdomas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V “Ambulatorinių , palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas”. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Skirtas finansavimas 2 089 836,00 Lt.

Renovacijos foto

Projekto tikslas – gerinti palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų prieinanmumą, infrastruktūrą bei kokybę Kauno slaugos ligoninėje. Planuojama atlikti kapitalinį remontą ligoninėje rekonstruojant kai kurias patalpas, jas pritaikant paliatyviosios pagalbos paslaugoms. Planuojamas naujos efektyvios ligoninės oro vėdinimo sistemos įrengimas. Numatoma įsigyti modernios slaugos ir medicininės įrangos (atsiurbėjai, gyvybinių funkcijų monitoriai, deguonies koncentratoriai, stacionarūs ir mobilūs keltuvai, slaugos lovos su spintelėmis, priešpraguliniai čiužiniai ir kt.).
            Slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis didėja, nes ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė, auga susirgimų skaičius ir mažėja skaičius asmenų, galinčių slaugyti namuose. Pacientų slauga yra tiesiogiai su visuomenės gerove susijusi sritis, nes paliečia ne tik pačius sergančiuosius, bet ir jų šeimas, bei artimuosius. Šio projektu siekiama, kad teikiamos paslaugos atitiktų šiuolaikinius slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo standartus.