Ligonis atvykdamas hospitalizacijai į VšĮ Kauno slaugos ligoninę turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Šeimos gydytojo ar stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą - formą Nr. 027/a, kuriame turi būti įrašyta: kad ligonis siunčiamas hospitalizavimui į VšĮ Kauno slaugos ligoninę slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms arba paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti; nurodyta tiksli diagnozė. Siuntimas galioja 1 mėn. nuo jo išrašymo dienos.

2. Pasą ar asmens tapatybės kortelę.

3. Socialinį draustumą patvirtinantį atitinkamą dokumentą:

  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgaliojo pažymėjimą / darbingumo lygio pažymą / specialiųjų poreikių nustatymo pažymą.
  • Nedarbingumo pažymėjimą (dirbantys asmenys).
  • Teritorinės darbo biržos pažymėjimą.
  • Kitą dokumentą, patvirtinantį, kad ligonis yra apdraustas valstybės lėšomis.
  • Mokėjimo kvitą, jei ligonis PSD įmokas moka savarankiškai.
  • Kauno miesto savivaldybės nukreipimą, jei už paslaugas apmoka Kauno miesto savivaldybė pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

4. Ligos istorijos išrašus iš kitų gydymo įstaigų, jei anksčiau buvo konsultuotas ar gydytas kitose gydymo įstaigose.

5. Kompensuojamųjų vaistų pasą.