Esame dėkingi visiems mūsų geradariams, kurie teikia mūsų ligoninei paramą bei labdarą įvairiomis pagalbos formomis: piniginėmis lėšomis, daiktais, slaugos ir buitinėmis priemonėmis, maisto produktais ir pan. 

Ligoninė bendradarbiauja su organizacijomis / pavieniais asmenimis iš Olandijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Kanados, Švedijos, Belgijos, JAV bei Lietuvos.

Gerumo negalime išmatuoti nei dydžiu, nei skaičiumi, nei laiku … Jis reikalingas mums visiems – jis mus vienija !

Rėmėjai

Svarbu ne tai, ar jūs darote daug,
bet kiek į tai įdedate meilės ir dalijatės su kitais.
(Motina Teresė)