Paliatyvioji pagalba –  tai ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas lengvinančios padedančios spręsti kitas fizines, psichologines ir dvasines problemas. (pagal LR SAM 2007-01-11 įsakymą Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“). Tai medicinos mokslo ir praktikos šaka, besirūpinanti pacientais, sergančiais toli pažengusia liga, kai prognozė ribota ir gydymo tikslas – gyvenimo kokybė.
       
Paliatyvi pagalba – praktinė sritis, yra svarbi ne tik medicininiu, bet ir socialiniu, psichologiniu bei dvasiniu požiūriu. Ji susijusi su gyvenimo pabaigoje kylančiais klausimais – kentėjimu, orumu, slaugos poreikiais, gyvenimo kokybe, parama šeimai. Paliatyvioji pagalba holistinė – apima visą žmogų su jo fizinėmis, socialinėmis, dvasinėmis, psichologinėmis problemomis, su jo aplinka, individualia istorija. Ją efektyviai teikti gali tik interdisciplininė komanda, kurią sudaro: gydytojas, slaugytoja, socialinis darbuotojas, slaugytojų padėjėja, kineziterapeutas, dvasinės misijos atstovas, psichoterapeutas, savanoriai ir kt. Į komandos darbą įtraukiamas ir pats pacientas bei jo artimieji.
        
Pagrindiniai paliatyviosios pagalbos uždaviniai: tenkinti ligonių fizinius, socialinius, dvasinius, emocinius poreikius; simptomų kontrolė, skausmo malšinimas; parama šeimai ligos ir netekties metu; parama gedėjimo laikotarpiu.
           Paliatyvios pagalbos pagrindiniai etikos principai:

  • Pabrėžia gyvenimo vertę, bet mirtį priima kaip natūralų procesą;
  • Mirtį nei greitina, nei lėtina;
  • Stengiasi daryti gera;
  • Su pacientu ir jo šeima bendrauja teisingai bei atvirai;
  • Į pacientą ir jo šeimą žiūri kaip į vieningą visumą;
  • Integruoja pacientą ir jo šeimą į priežiūrą;
  • Pagarba savarankiškumui (paciento prioritetai, pageidaujama informacija, gydymo atsisakymas);
  • Naudingumas (įvertinimas gydymo naudos ir naštos);
  • Nepakenkimas (įvertinimas kiekvieno sprendimo rizikos ir naudos).

VšĮ Kauno slaugos ligoninėje, nuo pat jos įsikūrimo pradžios, buvo stengiamasi dirbti vadovaujantis paliatyviosios pagalbos principais. Tačiau oficialiai paliatyvią pagalbą pradėjome teikti, kai LR SAM 2007-01-11 patvirtino įsakymą Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Teikiant paliatyviosios pagalbos paslaugas VšĮ Kauno slaugos ligoninėje, vadovaujamasi galiojančia "Paliatyviosios pagalbos teikimo tvarka VšĮ Kauno slaugos ligoninėje" (paspausti ant nuorodos).