Pirminė stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija. Tai minimalios sveikatos būklės palaikymo paslaugos / priemonės teikiamos pacientui, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą (LR SAM 2012-05-04 įsakymu Nr. V-393 „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašas“).

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikia:

  • gydytojas (medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas ar šeimos gydytojas ar gydytojas neurologas) - dauguma slaugomų pacientų serga įvairiomis / daugybinėmis / kompleksinėmis lėtinėmis ligomis, su pasitaikančiomis komplikuotomis būklėmis, kuriems reikalingas pastovus / ilgalaikis gydymas, stebėjimas ir medicininė kontrolė, individualaus gydymo plano sudarymas ir reikalui esant - koreagavimas. Esant poreikiui (dėl reikalingų specialių tyrimų ir procedūrų atlikimo diagnozei patikslinti), pacientai gydytojo nurodymu yra siunčiami į  kitas gydymo įstaigas ar kviečiami konsultantai (slaugos ligoninėje atliekami tik svarbiausi laboratoriniai tyrimai); 
  • slaugytojas – atlieka kokybiškas slaugos bei gydytojo paskirtas gydomąsias procedūras, medicininius tyrimus, nuolat stebi paciento būklę, teikia skubią pagalbą bei bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros specialistais;
  • slaugytojo padėjėjas - atsakingas už paciento higieninių reikmių užtikrinimą, rūbų priežiūrą, maitinimą, pagalbą apsitarnaujant, paruošiant ir prižiūrint slaugos priemones, pasiruošiant / atliekant medicinines procedūras; nuolat stebi pacientą ir bendradarbiauja su kitais sveikatos priežiūros darbuotojais;
  • socialinis darbuotojas jis padedama asmeniui, šeimai spręsti savo socialines problemas pagal jų galimybes ir jiems dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jų atsakomybę; padeda patenkinti asmens gyvybinius poreikius, atkurti jo ir visuomenės santykius, kai pats asmuo to nepajėgia padaryti. Socialinio darbuotojo darbo centre – žmogus, priklausantis tam tikrai rizikos grupei (senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, priklausomybių turintieji, benamiai ir pan.), kuris negavęs profesionalios pagalbos tampa "pasmerktu", nukenčia jo gyvenimo kokybė, prasmė. Gebėjimas per bendravimą empatiškai įsiklausyti į žmogaus būtį ir besąlygiškai atliepti jo poreikius – pagrindinė socialino darbuotojo siekiamybė, todėl pagal poreikį teikiamos informavimo, konsultavimo atstovavimo, tarpininkavimo, įvairių dokumentų tvarkymo / ruošimo, paslaugų tęstinumo užtikrinimo pasibaigus slaugos terminui ir pan. paslaugos;
  • kineziterapeutas ar kineziterapeuto padėjėjas / masažuotojas - slaugomiems pacientams kineziterapijos procedūros teikiamos individualiai ir tęsiamos visą iki kol pacientas yra ligoninėje. Teikiamos masažo, fizioterapijos, individualios mankštos palatoje ir kineziterapijos salėje paslaugos. Individualiai pritaikomos kompensacinės priemonės bei įtvarai. Pradedant kineziterapijos procedūrų kursą, kineziterapeutas, remdamasis gydančio gydytojo paskyrimu, atlieka išsamų paciento kineziterapinį ištyrimą, nustato specifinės būklės ir funkcijų ypatumus, lygį, planuoja ir vykdo intervencijas, derindamas jas su gydymo planu, gydytojo nurodymais ir visos komandos darbu;
  • administracijos sprendimu gali dirbti ir kiti sveikatos priežiūros specialistai. Mūsų įstaigoje yra dvasinis asistentas - skausmo ir kančios paliestam žmogui labai svarbi sielovadinė pagalba, sustiprinimas, palaikymas. Dvasiniai poreikiai iškyla fundamentaliais klausimais: kokia gyvenimo prasmė? Kas bus po mirties? Kas yra gyvenimas? Pagrindiniai ligonių sielovados tikslai: stiprinti ir palaikyti ligonio pastangas nugalėti ligą ir tik tuomet kalbėti apie pasitikėjimą Dievu; skatinti sergančiuosius ir kenčiančiuosius sekti kenčiantį Kristų, nes “per Kristų ir Kristuje nušvinta kentėjimų ir mirties slėpinys”; padrąsinti ligonius priimti savo kryžių bei padėti suvokti kančios ir ligos prasmę; padėti pasirengti ir priimti Ligonių patepimo sakramentą bei skatinti artimųjų, gydytojų ir slaugytojų  ir kitų atjautą ligoniams. Per pokalbiuis su ligoniais bei jų artimaisiais šiais nelengvais klausimais kartu ieškomi atsakymai, švenčiama Euharistija, meldžiamasi bei žvelgiant į esamą tikrovę švenčiamas Gyvenimas.

Siekiant, kad slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos būtų teikiamos kokybiškai, būtinas visų  specialistų komandinis darbas. Šiuo principu mes ir stengiamės dirbti !