PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                            VšĮ Kauno slaugos ligoninės direktorės
                                                                                                                                                                            2016-12-28 įsakymu Nr. 69
                                                                                                                                                                            VšĮ Kauno slaugos ligoninės direktorės
                                                                                                                                                                            2017-12-28 įsakymu Nr. 69

Į Kauno slaugos ligoninę norinčių atsigulti ligonių, registravimo tvarka

1. Asmenys, norintys gauti VšĮ Kauno slaugos ligoninėje slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugas, turi užsiregistruoti elektroninėje registravimo sistemoje „REGISTRACIJA Į SLAUGOS LIGONINES“ adresu: http://www.kaunas.lt/sveikata/slauga (paspausti ant nuorodos).

2. Elektroninėje registravimo sistemoje „Registracija į slaugos ligonines“ registraciją atlikti gali: ligoniai , jų artimieji, socialiniai darbuotojai, kiti sveikatos priežiūros specialistai.

3. Išimtinais atvejais (kreipiantis į ligoninę asmeniui, neturinčiam galimybės naudotis internetine prieiga,) registraciją atlieka VšĮ Kauno slaugos ligoninės atsakingi asmenys tiesiogiai elektroninėje registravimo sistemoje.

4. Užregistruoti prašymai elektroninėje registravimo sistemoje VšĮ Kauno slaugos ligoninės atsakingų asmenų gali būti redaguojami tikslinant duomenis apie ligonį, tai pažymint skiltyje „Bendravimas“.

5. Už ligonių užregistravimą elektroninėje registravimo sistemoje atsakingi: socialinė darbuotoja, apskaitininkė – personalo vadybininkė, direktorė.                      

Asmenys, užregistruoti elektroninėje registravimo sistemoje „REGISTRACIJA Į SLAUGOS LIGONINES“, vėliau hospitalizuojami į VšĮ Kauno slaugos ligoninę vadovaujantis galiojančia "Ligonių hospitalizavimo į VšĮ Kauno slaugos ligoninę tvarka" (paspausti ant nuorodos).