Ligoninė bendradarbiauja su užsienio ir Lietuvos organizacijomis / pavieniais iniciatyviais nariais: 

  • Wesermaršo krašto Caritu Vokietijoje;
  • Šv. Luko Hospisu Londone; 
  • Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos sporto universitetu, Vytauto didžiojo universitetu, Kauno kolegija, Kauno statybininkų mokykla, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru, Kauno kunigų seminarija - studentai atlieka slaugos, medicinos, socialinio darbo, kineziterapijos, ergoterapijos, dvasinės slaugos praktikas;
  • savanoriškomis organizacijomis - "Baltai Juoda", pavieniais iniciatyviais savanoriais ar jų grupelėmis; 
  • bendruomenės centrais - Paliamono bendruomenės centras, Petrašiūnų bendruomenės centras;
  • ugdymo įstaigomis - Kauno Jėzuitų gimnazijos ir kitų mokyklų moksleiviai / vaikų darželių, dienos centrų vaikai;
  • vienuolynais; 
  • klubais - Kauno Rotary klubas su Violeta Bakutiene;
  • ir pan.