2018 m. I ktv. Finansinės būklės ataskaita
2018 m. I ktv. Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. I ktv. Finansavimo sumos
2018 m. I ktv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. IV ktv. Finansinės būklės ataskaita
2017 m. IV ktv. Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. IV ktv. Finansavimo sumos
2017 m. IV ktv. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. III ktv.    Finansinės būklės ataskaita
2017 m. III ktv.    Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. III ktv.    Finansavimo sumos
2017 m. III ktv.    Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ktv.    Finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ktv.    Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ktv.    Finansavimo sumos
2017 m. II ktv.    Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. I ktv.    Finansinės būklės ataskaita
2017 m. I ktv.    Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. I ktv.    Finansavimo sumos
2017 m. I ktv.    Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. IV ktv.  Finansinės būklės ataskaita
2016 m. IV ktv.  Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. IV ktv.  Pinigų srautų ataskaita
2016 m. IV ktv.  Grynojo turto pokyčių ataskaita
2016 m. IV ktv.  Finansavimo sumos
2016 m. IV ktv.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ktv.  Finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ktv.  Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ktv.  Finansavimo sumos
2016 m. III ktv.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ktv.   Finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ktv.   Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ktv.   Finansavimo sumos
2016 m. II ktv.   Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ktv.    Finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ktv.    Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ktv.    Finansavimo sumos
2015 m. IV ktv.  Finansinės būklės ataskaita
2015 m. IV ktv.  Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. IV ktv.  Pinigų srautų ataskaita
2015 m. IV ktv.  Grynojo turto pokyčių ataskaita
2015 m. IV ktv.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. III ktv.  Finansinės būklės ataskaita
2015 m. III ktv.  Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. III ktv.  Finansavimo sumos
2015 m. III ktv.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. II ktv.  Finansinės būklės ataskaita
2015 m. II ktv.  Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ktv.  Finansavimo sumos
2015 m. II ktv.  Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. I ktv.   Finansinės būklės ataskaita
2015 m. I ktv.   Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. I ktv.   Finansavimo sumos
2014 m. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. Pinigų srautų ataskaita
2014 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita
2013 m. Finansinės būklės ataskaita
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2013 m. Pinigų srautų ataskaita
2013 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita